Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie. Find out how the ECB promotes safe and efficient payment and settlement systems, and helps to integrate the infrastructure for European markets. V dolnej časti mince sa nachádza nápis „2.os JOGOS DA LUSOFONIA LISBOA“, umiestnený medzi iniciálami „INCM“ naľavo a menom autora „J. Look at press releases, speeches and interviews and filter them by date, speaker or activity. Predzásobovanie eurovými bankovkami a mincami upravuje usmernenie ECB/2006/9 v znení zmien a doplnení usmernenia ECB/2008/4. Popis: Na minci sa nachádza portrét Louisa Brailla a jeho iniciály L a B v abecede, ktorú vytvoril. 2 euro sběratelské Belgie 2009 UNC. Návrh mince bol inšpirovaný Michelangelovými freskami v Sixtínskej kaplnke. ... into the national language(s) appear at the bottom. Dig deeper into the ECB’s activities and discover key topics in simple words and through multimedia. Národná banka Slovenska bude slovenské korunové bankovky vymieňať bez časového obmedzenia, mince do konca roka 2013. 2 centimes d'euro de la Slovaquie. Nad portrétom je uvedené jeho meno a pod ním kód vydávajúcej krajiny „BE“ a letopočet „1809“ a „2009“. Predzásobovanie bánk mincami sa začalo v septembri 2008 a predzásobovanie bankovkami o mesiac neskôr. V spodnej časti je uvedený názov vydávajúcej krajiny „SAN MARINO“ a iniciály autora „A.M.“ Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie. Motív: Európsky rok kreativity a inovácií. Motív vyjadruje myšlienku jednotnej meny a sprostredkovane aj hospodárskej a menovej únie (HMÚ) ako posledného kroku v dlhej histórii obchodnej a hospodárskej integrácie Európy. À partir du XIVème siècle, la double croix déposée sur trois collines devint le symbole de … Popis: Minca zobrazuje symboly vedeckého výskumu: knihu, kompas, skúmavku a banku. Revers. AURÉLIO“ napravo. Slovenské korunové bankovky budú banky v pevnom kurze vymieňať až do konca roka 2009 a mince do konca júna 2009. Alors, plus une minute à perdre, comparez les prix et commandez vite la meilleure offre « pièce 2 euros Slovénie 2009 » du jour ! Popis: Na minci sú zobrazení veľkovojvoda Henri a veľkovojvodkyňa Charlotte. Naľavo sú umiestnené tri perá, ktoré sú symbolom Sanmarínskej republiky. Achetez en toute confiance et sécurité sur eBay! Viac informácií o používaní cookies. Find out how the ECB promotes safe and efficient payment and settlement systems, and helps to integrate the infrastructure for European markets. Vyhľadávanie HľadaÅ¥: Zbieranie a výmena obehových euromincí a pamätných euromincí. Look at press releases, speeches and interviews and filter them by date, speaker or activity. 2 euro de la Slovaquie. Napravo je uvedený rok „2009“ a značka mincovne „R“. Get an overview of what the European Central Bank does and how it operates. Motív: Veľkovojvoda Henri a veľkovojvodkyňa Charlotte. Le mont Krivan , Montagne située en Slovaquie culminant à 2 494 mètres d’altitude. Popis: Táto minca bola vydaná pri príležitosti Medzinárodného roka astronómie. Discover more about working at the ECB and apply for vacancies. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie. Čo sa zmenilo v pravidlách ochrany osobných údajov? Sur la pièce de 2 euros, on retrouve le blason de la Slovaquie reconnaissable à la double croix. Some euro coins, however, are rare indeed, or rather, difficult to find: the 2 euro commemorative coin of Luxembourg 2010, Belgium 2005, Holland 2011, Germany 2006 have a value that is around 10€s. V spodnej časti mince sa nachádzajú iniciály „MCC“, ktoré patria autorke návrhu Marii Carmele Colaneriovej. Slovensko / SLOVENSKO: Motív: 10. výročie Hospodárskej a menovej únie (HMÚ) Nominálna hodnota: 2 € Dátum emisie: 7.1.2009: Emisný náklad: 2.493.000 ks (UNC) Prevedenie: UNC (uncirculated) Vestník EÚ: 2008/C 315/04: Materiál: Cu-Ni / Cu-Zn-Ni: HmotnosÅ¥ / Priemer: 8,5 gr / 25,75 mm: Poznámka: minca z bankovej rolky Discover euro banknotes and their security features and find out more about the euro. The outer ring depicts the twelve stars of the European flag. Key figures and latest releases at a glance. Táto udalosť bola začiatkom „nežnej revolúcie“ vo vtedajšom Československu. Značka Mincovne Kremnica , Å¡tátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je v pravej časti pamätnej euro mince . Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie. Dňa 1. januára 2009 sa euro na Slovensku stalo zákonným platidlom. Popis: Na minci je zobrazená ruka, ktorá hmatom číta v otvorenej knihe. Na minci je zobrazená charakteristická východná fasáda a zvonica kostola. Finančná stabilita a makroprudenciálna politika, Euro area economic and financial developments by institutional sector, Euro area insurance corporation statistics, Euro area financial vehicle corporation statistics, Webcasts: hearings at European Parliament, Meetings of the Governing Council and the General Council, Banking Industry Dialogue on ESCB statistics, Implementation of ESA 2010 in euro area accounts, About the Statistical Data Warehouse (SDW), Selected euro area statistics and national breakdowns, Credit institutions and money market funds, Estimated MFI loans to NFCs by economic activity (NACE), Financial corporations engaged in lending, Long-term interest rate statistics for convergence purposes, Financial integration and structure in the euro area, Balance of payments and other external statistics, Balance of payments and international investment position, International reserves and foreign currency liquidity, Cross-border collateral in Eurosystem credit operations, Payment services, large-value and retail payment systems, Securities trading, clearing and settlement, ECB survey of professional forecasters (SPF), Survey on the access to finance of enterprises (SAFE), Household finance and consumption survey (HFCS), Survey on credit terms and conditions in euro-denominated securities financing and over-the-counter derivatives markets (SESFOD), Špecifikácie spoločného rozhrania detektorov, Emergency liquidity assistance (ELA) and monetary policy, Securities settlement systems and central counterparties, Other infrastructures and service providers, Advisory groups on market infrastructures, Debt Issuance Market Contact Group (DIMCG), European Forum for Innovation in Payments (EFIP). SLOVENSKO/HMÚ 1999-2009 Mintmark: The mintmark appears … V záujme vylepšovania tejto internetovej stránky používame anonymné údaje získané pomocou súborov „cookie“. Popis: Na minci je jednoduchá kresba postavy, ktorá je prepojená so znakom €. Euro-1. Motív: 200. výročie narodenia Louisa Brailla. Motív vybrali z užšieho výberu piatich návrhov občania Európskej únie prostredníctvom elektronického hlasovania. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie. Mincu vydáva každá krajina eurozóny. 2009 - 2 € Slovensko - 20. výročí dne boje za svobodu a demokracii - b.k. 2 EURO Slovensko 2015 - EU vlajka Pamätná bimetalová minca Slovenska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie vzniku vlajky Európskej únie" - spoločná pamätná euro minca. Vpravo sú uvedené iniciály autora motívu, Friedricha Brennera. 2 EURO, Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie 85 Kč 2018 - Slovensko 2 € Slovenská republika - 25. výročie vzniku - b.k. Slovensko prijalo euro pred deviatimi rokmi, teda v roku 2009, ako 16. krajina v Európe. C'est une pièce de 2 euros Slovensko 2009 à prix bas que vous commandez à tous les coups sur Rakuten, le site des bonnes affaires. La croix présente sur les armoiries serait d'origine byzantine, le roi Béla III (1171 – 1196) reçut une éducation à la cour de l'empereur de Constantinople et fut le premier à utiliser le symbole de la double croix sur le territoire du royaume de Hongrie. Economisez avec notre option de livraison gratuite. 20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004, Motív: 20. výročie 17. novembra 1989 (Dňa boja za slobodu a demokraciu). Browse the ECB’s reports, publications and research papers and filter them by date or activity. Au coeur de la pièce, une double croix surmonte trois collines, comme sur les Armoiries de la Slovaquie. Même la pièce 2 euros Slovénie 2009 frappée pour le 10ème anniversaire de l'union économique et monétaire que vous cherchez justement aujourd'hui. Discover euro banknotes and their security features and find out more about the euro. Čo sa zmenilo v pravidlách ochrany osobných údajov? Dňa 8. júla 2008 Rada Európskej únie schválila žiadosÅ¥ Slovenska o vstup do eurozóny k 1. januáru 2009.. Dňa 1. januára 2009 sa euro na Slovensku stalo zákonným platidlom. 2011 - 2 € Slovensko - 20. výročie vzniku VyÅ¡ehradskej skupiny - b.k. Braillove meno je uvedené pod knihou v jeho abecede. Úvod » EURO mince » 2 euro 2009 Slovensko cc.BU karta 17.november (originál podpis autora) 2 euro 2009 Slovensko cc.BU karta 17.november (originál podpis autora) 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu – 20. výročie Discover more about working at the ECB and apply for vacancies. Slovensko HMÚ 2009 … Home›Euro›Prechod na novú menu› Slovensko (2009). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie. Slovensko. Popis: Na minci je znázornený zvon, ktorý má namiesto srdca zväzok kľúčov. Vlys hrany mince: nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, za kterým následují t ř i symboly: hv ě zda – lipový kv ě t – hv ě zda >2 Euro BU karty > 2 Euro Slovinsko 2011 - 100. výročie narodenia Franca Rozmana (Proof) The piece rare 2 euro commemorative coin produced in Slovenia in 2007 can also be worth 25 euros. Slovensko - 2 Euro - 2009 - 10. výročie hospodárskej a menovej únie Na minci je jednoduchá kresba postavy, ktorá je prepojená so znakom €. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie. Pod zvonom sa nachádza značka autora návrhu a značka slovenskej Mincovne Kremnica. Browse the ECB’s reports, publications and research papers and filter them by date or activity. Popis slovenské 2 eurové mince 2009 – 10 let od založení HMÚ. Dňa 8. júla 2008 Rada Európskej únie schválila žiadosť Slovenska o vstup do eurozóny k 1. januáru 2009. Popis: Minca bola vydaná pri príležitosti hier pre športovcov z portugalsky hovoriacich krajín. Nápisy: SLOVENSKO/HMÚ 1999 – 2009. Dig deeper into the ECB’s activities and discover key topics in simple words and through multimedia. Read about the ECB’s monetary policy instruments and see the latest data on its open market operations. Read about the ECB’s monetary policy instruments and see the latest data on its open market operations. V hornej časti pamätnej euromince je v opise vnútorného kruhu zľava doprava nápis „SLOVENSKO“ a v spodnej časti sú letopočty „2002 – 2012“. Pri príležitosti osláv 10. výročia Hospodárskej a menovej únie a vytvorenia meny euro boli začiatkom januára 2009 vydané do obehu pamätné obehové mince v nominálnej hodnote 2 eurá.. Mince majú rovnaké technické parametre a rovnakú rubovú (spoločnú) stranu ako obehové euromince.. Autorom návrhu lícnej strany mince je … Nahradilo tak slovenskú korunu (SKK) v neodvolateľne stanovenom výmennom kurze 1 € = 30,1260 Sk. Vyhľadávanie HľadaÅ¥: 2 EUR Slovensko 2009 CC UNC. V záujme vylepšovania tejto internetovej stránky používame anonymné údaje získané pomocou súborov „cookie“. Slovensko 2 euro 2009 - 10. výročie hospodárskej a menovej únie - UNC. Čo sa zmenilo v pravidlách ochrany osobných údajov. Attardez-vous sur nos nombreuses références pour sélectionner une pièce de 2€ rare. Get an overview of what the European Central Bank does and how it operates. Časť týchto peňazí sa následne distribuovala maloobchodu a iným podnikom (druhotné predzásobenie). Finančná stabilita a makroprudenciálna politika, Euro area economic and financial developments by institutional sector, Euro area insurance corporation statistics, Euro area financial vehicle corporation statistics, Webcasts: hearings at European Parliament, Meetings of the Governing Council and the General Council, Banking Industry Dialogue on ESCB statistics, Implementation of ESA 2010 in euro area accounts, About the Statistical Data Warehouse (SDW), Selected euro area statistics and national breakdowns, Credit institutions and money market funds, Estimated MFI loans to NFCs by economic activity (NACE), Financial corporations engaged in lending, Long-term interest rate statistics for convergence purposes, Financial integration and structure in the euro area, Balance of payments and other external statistics, Balance of payments and international investment position, International reserves and foreign currency liquidity, Cross-border collateral in Eurosystem credit operations, Payment services, large-value and retail payment systems, Securities trading, clearing and settlement, ECB survey of professional forecasters (SPF), Survey on the access to finance of enterprises (SAFE), Household finance and consumption survey (HFCS), Survey on credit terms and conditions in euro-denominated securities financing and over-the-counter derivatives markets (SESFOD), Špecifikácie spoločného rozhrania detektorov, Emergency liquidity assistance (ELA) and monetary policy, Securities settlement systems and central counterparties, Other infrastructures and service providers, Advisory groups on market infrastructures, Debt Issuance Market Contact Group (DIMCG), European Forum for Innovation in Payments (EFIP). Popis:Na minci je zobrazená fasáda katedrály v Porvoo, kde sa v roku 1809 konal otvárací ceremoniál prvého zasadania fínskeho snemu, a nad ňou je štylizovaný letopočet „1809“. Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev vydal jeho neoficiálne konsolidované znenie. 2 EURO Francúzsko 2013 - Pierre de Coubertin 130.00 K ... 2 EURO Slovensko 2009 - HMU Pamätná bimetalová minca Slovenskej republiky 2009, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia hospodárskej a menovej únie. 105 Kč / 4 € ... 2 euro sběratelské Slovensko 2020 UNC. 2009 a $ 2.53 2009 d $ 2.91 2009 f $ 2.45 2009 g $ 3.03 2009 j $ 2.53 Germany 2 euro, 2009 Ten years of Economic and Monetary Union (EMU) and the birth of the euro Objem emise: 2,5 milionu. Autorom návrhu je George Stamatopoulos, sochár z oddelenia razby mincí v gréckej centrálnej banke (Bank of Greece). Banky môžu od 20. januára 2009 za výmenu účtovať poplatok, ak množstvo bankoviek alebo mincí na zákazníka/transakciu presiahne 100 kusov. Od 17. januára 2009 sa na Slovensku pri hotovostných platbách môžu používať už iba eurové bankovky a mince. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza rok vydania „2009“, dvanásť hviezd Európskej únie a slová „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“. 2 euros - 10th anniversary of the Euro On 1 January 2007 Slovenia adopted the euro, becoming the first of the ten member states that joined the last enlargement of the EU in 2004. 2 EURO Grécko 2020 - Trácia 2.90 € 2 EURO Slovensko 2018 - Vznik Slovenskej republiky Pamätná bimetalová minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO "25. výročie vzniku Slovenskej republiky" Mincu vydáva každá krajina eurozóny. Motív: 10. výročie hospodárskej a menovej únie. Po vonkajšom obvode mince je na pozadí sústredných kruhov rozmiestnených dvanásť hviezd Európskej únie. 2-Euro-Overview provides collectors and interested parties with all the information they need about 2-euro circulation and commemorative coins. 2 euro 10 let společné měny Slovensko 2009 UNC. Key figures and latest releases at a glance. Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de … Na minci je znázornený gymnasta cvičiaci so stuhou. Naľavo od portrétu je umiestnená značka mincovne, napravo podpis správcu mincovne. Euro prehľad; O minciach; Kontakt-info; EU mince > Euromince (shop) > SLOVENSKO > 2 EUR Slovensko 2009 CC UNC. 125 Kč / 4.61 € ... 2 euro sběratelské Slovensko 2009 UNC. Navigation Path: Home›Euro›Mince›Pamätné mince 2 €›Pamätné mince 2 € – 2009, Vyberte rok V záujme vylepšovania tejto internetovej stránky používame anonymné údaje získané pomocou súborov „cookie“. Naľavo sa nachádza kód krajiny „FI“ a napravo rok vydania „2009“. Značka mincmajstra: nie je Značka mincovne: Hrana: fínsky „Hospodárska a menová únia HMÚ“ Fínsko EMU 1999 – 2009 1 400 000 ks 15. január 2009 Nahradilo tak slovenskú korunu (SKK) v neodvolateľne stanovenom výmennom kurze 1 € = … Motív vyjadruje myÅ¡lienku jednotnej meny a sprostredkovane aj hospodárskej a menovej únie (HMÚ) ako posledného kroku v dlhej histórii obchodnej a hospodárskej integrácie Európy. V pravej hornej časti sa nachádza monogram Talianskej republiky „RI“ a v pravej dolnej časti je značka mincovne „R“. Čo sa zmenilo v pravidlách ochrany osobných údajov. Ukazovák je namierený na zvislý nápis „LOUIS BRAILLE 1809-2009“ a dva letiace vtáky nad rukou symbolizujú slobodu poznania. Slovensko HMÚ 1999 – 2009 2 500 000 ks 7. január 2009 V obehu: 2 493 000 ks Pre zberateľov: 7 000 ks Národná identifikácia: SUOMI FINLAND Mincovňa: Fínska mincovňa, Vantaa. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie. V hornej časti je nápis „CREATIVITÀ INNOVAZIONE“. Pamätné 2-euro. V záujme vylepšovania tejto internetovej stránky používame anonymné údaje získané pomocou súborov „cookie“. Napravo od obrazu je zvislo uvedené slovo „LËTZEBUERG“ a rok „2009“ spolu so značkou správcu mincovne a značkou mincovne. Pod motívom je nápis „SAARLAND“ a značka mincovne „G“. Il fait partie des Carpates et plus précisément du massif des Hautes Tatras.Symbole de la Slovaquie et fierté nationale, il est considéré comme la plus belle montagne du pays et joue un rôle majeur dans l'activisme … Z prieskumu eurobarometer, ktorý zverejnila Európska komisia za minulý rok, vyplýva, že ceny eÅ¡te stále prepočítavajú Å¡tyria z desiatich ľudí. Okrem ústredného motívu je na minci názov krajiny a nápis „EMU 1999-2009“ v prísluÅ¡nom jazyku. Popis: Minca zobrazuje kostol Ludwigskirche, ktorý je symbolom mesta Saarbrücken, hlavného mesta Sárska. V jej vnútornej časti je zobrazená alegória zrodu hviezd a planét spolu s niekoľkými astronomickými prístrojmi. Le tri par Pertinence est un algorithme de classement basé sur plusieurs critères dont les données produits, vendeurs et comportements sur le site pour fournir aux acheteurs les résultats les plus pertinents pour leurs recherches. Dodnes si pritom niektorí Slováci prepočítavajú pri nákupe cenu tovaru. Distribúcia eurových bankoviek a mincí kvalifikovaným tretím osobám (predzásobenie) ešte pred 1. januárom 2009 pomohla zabezpečiť hladký prechod na novú menu, zmierniť logistickú záťaž a znížiť náklady spojené s duálnym obehom. Viac informácií o používaní cookies. Slovensko (od 1. januára 2009) Fázy prechodu na novú menu. V hornej časti mince je vyobrazený portugalský štátny znak spolu s názvom vydávajúcej krajiny „PORTUGAL“. NOVEMBER SLOBODA DEMOKRACIA“, letopočet „1989-2009“ a názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“. Kvalita: UNC (z bankovej rolky) Priemer: 25,75 mmHrúbka: 2,20 mmHmotnosÅ¥: 8,50 gTvar: okrúhlyZloženie: vonkajÅ¡ia časÅ¥ je z mediniklu, vnútorná časÅ¥ obsahuje tri vrstvy: niklová mosadz/nikel/niklová mosadzHrana: jemné … Okrem ústredného motívu je na minci názov krajiny a nápis „EMU 1999-2009“ v príslušnom jazyku. Mincovní zna č ka: Zna č ka mincovny je na levé stran ě od motivu. Pripomína demonštráciu zo 17. novembra 1989, keď demonštranti zvonili kľúčmi na znak odomknutia dverí. Graveur : Ivan Řehák . Okolo zvona je uvedený nápis „17. 2016 - Slovensko 2 € První předsednictví Slovenské republiky v Radě Evropské unie - b.k. Pièces euro de la Slovénie pour 2 euro année 2009 - Achetez une variété de produits à prix abordables sur eBay. Úvodná stránka > Moje pamätné euromince > HMÚ 2009. Nad gymnastom je uvedený rok vydania „2009“. Navigation Path: 2.50 € 2 EURO Slovensko 2015 - Ľudovít Å túr Pamätná bimetalová minca Slovenska 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "200. výročie … 2009 - 2 € Slovensko - 10. výročí HMU - b.k. Motív: 200. výročie fínskej autonómie a fínskeho snemu. Inscription : SLOVENSKO 2009 IR . En arrière plan, on distingue des rochers stylisés. Motív vyjadruje myÅ¡lienku jednotnej meny a sprostredkovane aj hospodárskej a menovej únie (HMÚ) ako posledného kroku v dlhej histórii obchodnej a hospodárskej integrácie Európy. Kód produktu: SVK0902EUCC: VaÅ¡a cena: ... HMÚ - …